Uw winkelwagentje is leeg   

PRIVACYVERKLARING


JeEigenKamer.nl, gevestigd aan Berg en Dalseweg 127 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://jeeigenkamer.nl/
Berg en Dalseweg 127, 6522 BE, Nijmegen
T: 0888 33 22 22


Persoonsgegevens die wij verwerken


JeEigenKamer.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeeigenkamer.nl, dan verwijderen wij deze informatie


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JeEigenKamer.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • JeEigenKamer.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • JeEigenKamer.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.


Delen van persoonsgegevens met derden

JeEigenKamer.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JeEigenKamer.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JeEigenKamer.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JeEigenKamer.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies, deze zijn altijd nodig om de website correct te laten functioneren
 • Analytische cookies, voor oa. het tellen van website bezoeken (Google Analytics)
 • Advertentie cookies, oa Google Adwords
 • Marketing cookies, oa Google Remarketing

Google Analytics

JeEigenKamer.nl gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over gebruik van onze website te verzamelen, zoals duur van een bezoek of website die je voorafgaand bezocht. In Google Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Al ons gebruik van Google Analytics past binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden. Data wordt door Google geanonimiseerd op Europese servers en vervolgens doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan jouw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Google Display Advertising

Tracking op deze website ondersteunt Google Display Advertising: Anonieme bezoekersgegevens kunnen worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, zoals Google, tonen advertenties op het web. JeEigenKamer.nl en andere partijen combineren first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) om gerichte advertenties te tonen op basis van iemands bezoek aan deze website.
Om meer te weten te komen over welke gegevens Google verwerkt, bezoek je de pagina met Google’s privacybeleid en voorwaarden.

Afmelden

Als je het verzamelen van anonieme gegevens over website gebruik wilt voorkomen, adviseren wij om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.
Je kan jezelf afmelden voor Google's advertentiecookie.
Afmelden voor interesse-gebaseerde advertenties van diverse organisaties is ook mogelijk op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JeEigenKamer.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeeigenkamer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . JeEigenKamer.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JeEigenKamer.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jeeigenkamer.nl. JeEigenKamer.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtige.


En dan nog even dit...

Indien je nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van JeEigenKamer.nl dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je graag verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval een wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.